Pouť Matice velehradské 20. 7. 2016
V pondělí 15.8. 2016 srdečně zveme
k pouti titulární slavnosti baziliky
a pouti Matice velehradské.

Rádi přivítáme nejen členy,
ale i jejich rodiny a také všechny,
kteří rádi navštěvují poutní místo Velehrad.

Program slavnosti:
10:00 hodin bude sloužena mše svatá v bazilice
14:00 hodin Hudební představení pro děti
s názvem„Stará hudba pro mladé posluchače”
v Sále kardinála Tomáše Špidlíka ve VDCM
15:00 hodin odpoledne pro děti na téma „Milosrdné srdce = radostné srdce aneb skutky milosrdenství jsou pro každého, ať malého či velikého

V průběhu celého dne budete mít možnost navštívit naše expozice, a to jak podzemí baziliky, tak také expozice na infocentru:
expozice Velehrad na křižovatkách evropských dějin
expozice Bible pro malé i velké

Pro členy Matice velehradské bude možnost využít zvýhodněné vstupné po předložení členské kartičky.Přednáška Karel IV. potomek i předek světců 7. 7. 2016
V neděli 10. července 2016 jste zváni k tzv. „Malé pouti”. Mše svaté v bazilice budou v 7:30, 10:00 a v 15:00hodin.

V tento den se uskuteční od 14:00 hodin v Zimním sále Stojanova gymnázia na Velehradě přednáška na téma Karel IV. potomek i předek světců, kdy se můžete dozvědět spoustu zajímavých informací o českém králi. Přednášet bude genealog Mgr. Petr Nohel.


Co se dělo v poutním areále? 11. 1. 2016
Milí spoluobčané a přátelé,
rok 2015 byl pro velehradský poutní areál prvním, kdy jsme se snažili naplnit podmínky udržitelnosti projektu IOP „Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy“.
Předmětem náplně činnosti pro nás tedy bylo zpřístupňovat obnovené a zrekonstruované prostory široké veřejnosti při nejrůznějších příležitostech.
Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje nadále zlepšuje svoje služby veřejnosti, zejména skrze informační centrum, které je určeno nejen poutníkům a turistům, ale také místním obyvatelům. Každý zde může požádat o potřebné informace či radu. Navíc je možné objednat prohlídku s průvodcem jednotlivých okruhů či varhanní koncert v bazilice. Dále jsou v domě k vidění hodnotné expozice Velehrad na křižovatkách evropských dějin, která shrnuje historii poutního místa od doby sv. Cyrila a Metoděje doposud. Ve druhém patře je umístěna expozice Bible pro malé i velké, kde zejména dětští návštěvníci ocení multimediální program, který je výstavou provede.
Pozvánku na Velehrad mohou také nově vidět cestující společnosti Leo Express na trase Staré Město – Olomouc.
Novinkou v letošní sezoně bylo zavedení audio průvodce, kteréhožto je možné si zapůjčit taktéž na infocentru, a projít si tak jednotlivé trasy a expozice s odborným rozšířeným sluchátkovým výkladem. Obsahuje i jednoduchou mapku areálu a je k dispozici v pěti jazykových mutacích.
Po bazilice bylo hlavním cílem návštěvníků podzemí s lapidáriem a expozicí, kterou v
letošním roce navštívilo 7 600 zájemců o historii. Vzhledem k realizaci dalšího projektu jsme byli nuceni zrušit ve druhém pololetí výukové programy pro školy, ke kterým se chceme opět v nové sezoně a opravené bazilice vrátit. Pro děti bude vytvořena také nová expozice pojednávající o životě sv. Cyrila a Metoděje. Věříme, že ji budeme moci spolu s dětskými návštěvníky hojně využívat.
Z významných akcí můžeme jmenovat např. cyklus šesti varhanních koncertů k významným výročím církevních osobností v roce 2015, jejichž přispěvovatelem byla také obec Velehrad, Ministerstvo kultury ČR a nadace Život umělce.
V kostele Zjevení Páně (Cyrilce) byla po dobu letních měsíců umístěna výstava Ústavu pro studium totalitních režimů „Velehrad vás volá!“, která připomínala události roku 1985 na Velehradě. Výstava byla zahájena za přítomnosti Mons. Joachima Meisnera a Mons. Jana Graubnera a navázala na ni mezinárodní konference. Výstavu vidělo 8 500 návštěvníků. K tomuto tématu byla také připravena přednáška Stanislavy Vodičkové.
Mezi velké letní akce patřilo také setkání manželů s rodinami či oslavy salesiánů Dona Boska k výročí 200.let od narození tohoto světce.
V letošním roce jsme také pokračovali v oblíbených seminářích duchovního filmu. Dále jsme zpřístupnili expozici Bible pro malé i velké při příležitosti Dne Bible či vánočním výukovém programu pro školy a veřejnost.
Závěr roku bude tradičně patřit vánočním svátkům se svatoštěpánským koncertem Hradišťanu a jeho hostů.
Informace o dění v areálu poutního místa naleznete na www.velehradinfo.cz nebo také na facebookovém profilu Poutní areál Velehrad.

Petra Číhalová,
vedoucí Infocentra Velehrad
Velehradský zpravodaj č. 42
Na Velehradě se stále něco děje 3. 7. 2015
I v letošním roce nabízí nejen poutníkům a turistům ale i místním občanům své služby Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje (VDCM) a jeho Informační centrum, které slouží pro první setkání s poutním místem. Lze si zde objednat prohlídku chrámu, poutního areálu, expozic ve VDCM či podzemí baziliky. Je možné také využít některý z výukových programů.
V expozicích Velehrad na křižovatkách evropských dějin a Bible pro malé i velké byly doplněny interaktivní programy. Novinkou v letošní sezoně je pořízení audioprůvodců, které je možné zapůjčit v infocentru. Výklad o velehradských památkách je k dispozici v pěti jazycích.
Od začátku letošního roku uplynul nějaký čas, a proto bychom se chtěli pokusit shrnout akce, které proběhly v poutním areálu a také vás pozvat na ty, které nás teprve čekají.
Velmi úspěšný byl začátkem roku koncert cimbálové muziky Cifra se studentským sborem z Viva la musica z Uherského Hradiště. O Velikonocích připravily pracovnice a průvodkyně výukový program pro školy s názvem Příběh Velké noci aneb Velikonoce známé i neznámé. Při tomto programu, který probíhal v expozici Bible pro malé i velké, hledaly děti otázky týkající se největších křesťanských svátků. V rámci programu bylo možné zhlédnout divadelní představení muzikálu Tarsan. Proběhla také duchovní obnova s P. Ladislavem Árvaiem SJ nebo kurz výroby biblických postaviček. Dále proběhla další promítání v rámci Velehradského semináře duchovního filmu pod vedením dr. Vladimíra Suchánka. Letos jsme měli možnost vidět filmy Bylo nebylo a Ostrov. Další z filmových seminářů proběhne 20. září. Na programu bude francouzský film O bozích a lidech, který vypráví příběh mnišské komunity v Alžírsku ohrožené fundamentalistickými skupinami.
V jarních měsících jsme si také připomněli významné velehradské události. Páté výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka SJ a 300 let od posvěcení kaple sv. Jana Nepomuckého u Salašky. Osobitým výkladem tuto událost doprovodil P. Miroslav Herold SJ, kněz známý jako jezuitský průvodce z dokumentárních filmů režiséra Otakára Schmidta. Proběhla také Noc kostelů s prohlídkami baziliky, videoprojekcí a aktivitami pro děti. V podobném duchu se nesl i Víkend otevřených zahrad. Pro návštěvníky obou akcí byl připraven venkovní program. Stejně jako v loňském roce začal v bazilice cyklus varhanních koncertů ke cti světců. Velkým zážitkem pro posluchače bylo vystoupení skladatele Miloše Boka, který patří k výrazným osobnostem soudobé klasické hudby. Zapomenout bychom neměli ani na konferenci Velehrad vás volá!, která reflektovala odkaz památné velehradské pouti roku 1985. Doprovodná výstava v kapli Cyrilka bude probíhat až do konce srpna. Začátkem července nás jako každý rok čekají Dny lidí dobré vůle s národní poutí, kam dorazí poutníci z mnoha regionů. Na Velehradě během léta proběhne také několik duchovních seminářů a v podzimních měsících nás čekají další kulturní a vzdělávací akce. Jejich výčet s bližšími informacemi naleznete na webové stránce velehradinfo.cz v sekci Kalendář akcí.
Kronika projektu 25. 11. 2014
V záložce Prezentace byla vložena Kronika projektu Velehrad - Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy, která popisuje celou historii a vývoj oprav financovaných z programu IOP. V kronice naleznete také fotografie jednotlivých objektů v průběhu jejich rekonstrukce.
Slavnostní ukončení projektu IOP 6. 11. 2014
VELEHRAD - centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy pořádá závěrečnou konferenci, která se bude konat ve středu 26. listopadu 2014 v 10.00 hodin v bazilice na Velehradě.
Program slavnostního zakončení:
- slavnostní bohoslužba v bazilice na poděkování za vykonané dílo
- příspěvky pozvaných hostů ve Slovanském sále SGV
- slavnostní raut
- rekapitulace obsahu realizovaného projektu
- prohlídka areálu místa realizace projektu
Prezentace fotografií poutního areálu před a po opravě 7. 10. 2014
Do záložky Prezentace byla vložena nová prezentace fotografií poutního areálu před opravou a po opravě.
Prezentace představuje realizační část projektu Velehrad - Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy.
Co je nového na Velehradě? 6. 7. 2014
Milí přátelé,
v minulém Zpravodaji jsem vyslovil naději, že vám a všem návštěvníkům Velehradu budeme moci opět nabídnout vstup do podzemních prostor baziliky. Těší mě, že se tak stalo a že lidé s tím novým, co zde vzniklo (nejen v podzemí), jsou spokojeni a mnozí přímo i nadšeni.

Mnozí z vás využili nabídky otevřených dveří do podzemí baziliky a bývalého klášterního konventu a mohli jste si tak udělat úsudek o množství práce,které bylo vynaloženo při obnově těchto vzrušujících a krásných prostor. Je pravda, že klaustrofobici si procházku pod bazilikou neužijí vůbec a vysocí lidé se hodně pocvičí z chození v předklonu. Ale pro ostatní ta námaha se schylováním a uhýbáním před nízkými stropy stojí za to. Oproti dřívějšímu stavu se podařilo hnout s vysokou vlhkostí, i když zvláště v podzemní chodbě před západním průčelím baziliky a v přilehlých prostorách to bude zřejmě dlouhodobý boj, u kterého si nemůžeme být stoprocentně jisti výsledkem,jak už to u starobylých budov bez funkční izolace proti zemní vlhkosti bývá. Rozptýlením pozoruhodných fragmentů kamenických prací na větší prostor architekti dosáhli toho, že se křížová chodba stala spíše hezkou expoziční galerií. Z kamenických článků v exponovaném prostoru křížové chodby zůstaly ty nejzajímavější a nejhodnotnější (ale popravdě také ty nejobjemnější a nejtěžší, s kterými je vůbec těžké hnout). Expozice „Martyrion – svědkové víry XX.století“, která je v podzemí nově instalována, si klade za cíl ukázat, že Velehrad není jen muzeum velkolepé slávy dávno zrušeného cisterciáckého kláštera, ale i živé místo, kde se děly a dějí historické události před našima očima a před očima našich současníků. Pozor nost v expozici poutá především nádherná mozaika Nebeský Jeruzalém, jejímž autorem je snad v současnosti nejžádanější mozaikář světa P. Marko I. Rupnik SJ, původem ze Slovinska, který žije a tvoří se svými spolupracovníky v ateliéru v Římě. A „zlatým bodem“ výstavy je Zlatá růže, která nám bude stále připomínat nezapomenutelné zážitky z Velehradu roku 1985 a zároveň jejího dárce svatého Jana Pavla II., který tímto vyznamenáním a pak i svou osobní návštěvou vyzdvihl Velehrad mezi nejvýznamnější poutní místa světa.

Proměnil se i další kout poutního areálu - východně od baziliky byla dokončena připomínka pozůstatků opatského domu, který sehrál důležitou roli v přetrvání kontinuity cisterciáckého kláštera v dlouhém období po jeho zničení v první čtvrtině patnáctého
století. Opatský dům zanikl po vybudování nového sídla opata v „prelatuře“, kde nyní sídlí vedení Stojanova gymnázia. Pozoruhodná je připomínka opatské kaple, která vyčnívala z
fronty hradební zdi do prostoru směrem na východ (jak také jinak, když se jedná o orientovanou starobylou sakrální stavbu, že?) a pak odhalené původní základy rohové kruhové bašty.

P. Petr Přádka SJ, farář
převzato z Velehradského zpravodaje č. 39
Z roku cyrilometodějského jubilea do roku rodiny 10. 1. 2014
Milí přátelé,
cyrilometodějská pouť letošního roku nám dokázala, že obnovený areál baziliky pojme mnohem více než 60 000 poutníků, kteří se zde shromáždili k hlavní bohoslužbě, kterou vedl papežský legát kardinál Josip Bozanič. Jsme vděčni Pánu Bohu, že nám dal schopnost a prostředky k tomu, aby slavnosti 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu proběhly v důstojném prostředí obnovené baziliky a areálu. Poděkování patří všem, kteří přiložili ruku k dílu a areál pomohli proměnit do této podoby a také všem, kteří nasadili síly pro hladký průběh našich slavností. Z dobrého díla se těší mnozí další poutníci a návštěvníci Velehradu, kteří během roku přijeli z různých míst naší vlasti, z různých míst Evropy i jiných kontinentů. Bazilikou jich od Nového roku prošlo na 250 000.
Práce, jak jistě sledujete, nejsou ještě zcela ukončeny. Těšíme se, že v nové sezóně nabídneme lidem možnost vstoupit také do podzemí naší baziliky, kde si kromě historických základů prohlédnou i novou expozici Martyrion XX. století.
Pracuje se na vynesení základů bývalého opatského domu nad povrch, čímž bude také jasně viditelné, jak probíhala ohradní zeď bývalého cisterciáckého kláštera. Realizace projektu IOP bude ukončena zřejmě v půlce příštího roku. Z na něj navazujícího dotačního titulu ROP se od jara roku 2014 bude realizovat dokončení napojení poutní cesty růžence s areálem, oprava ohradní zdi v
uličce u fary a 1. etapa hlavního nástupu do areálu.

Přeji vám, abyste nejen o Vánocích ale po celý nový rok zakoušeli bohaté ovoce této snahy o jednotu a ducha lásky mezi vámi v rodinách. Abyste byli šťastni a plni radosti jako rodina nazaretská.

P. Petr Přádka SJ, farář
převzato z Velehradského zpravodaje č. 38
Slavnostní předání rekonstruovaných ploch poutního areálu ve Velehradě 12. 11. 2012
Ve Velehradě se v pátek 16. 11. 2012 v 10.00 hodin uskuteční slavnostní ukončení stavby Rekonstrukce ploch Stojanova nádvoří, která je součástí realizovaného projektu Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy, který je financován z projektu Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu pro období 2007 – 2013. Příjemcem dotace a nositelem projektu je Římskokatolická farnost Velehrad, jejímž cílem je vytvoření nového prostoru poutního areálu kolem baziliky jako významného poutního místa Evropy. Rekonstrukce areálu byla započata zjara roku 2011 společností OHL ŽS a.s., která byla úspěšná v otevřeném nadlimitním výběrovém řízení. Díky přidělené dotaci byla vystavěna i nová ohradní zeď s nikami, dále byla vydlážděna plocha před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje a na celé ploše mezi zdí a bazilikou byla vysazena nová zeleň, revitalizovány barokní zahrady a další.
Symbolickou pásku v opraveném areálu přestřihnou farář velehradské farnosti P. Petr Přádka SJ a Ing. Michal Štefl, předseda představenstva firmy OHL ŽS, a.s., která stavbu prováděla.
Rekonstrukce ploch Stojanova nádvoří ve Velehradě došla do finále. V uplynulých téměř třech letech se toto poutní místo díky realizaci projektu "Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy", který je spolufinancován Evropskou unií, proměnilo do podoby, kterou si vzhledem ke svému významu skutečně zaslouží.
Na první pohled je viditelné oddělení areálu kolem baziliky, a to nově zbudovanou ohradní zdí s nikami, která jednak odděluje celý prostor od hlučné silnice vedoucí kolem, jednak poskytuje prostor pro ztišení a meditaci. Při Národní pouti cyrilometodějských oslav vždy v červenci zde budou důstojné podmínky pro udílení svátosti smíření.
Ohradní zdi s nikami při pohledu od baziliky dominuje osm soch, které do roku 1990 zdobily tehdejší zeď vedoucí od silnice k bazilice.
Velmi zajímavým prvkem dotvářejícím ráz celého prostoru jsou nižší ohradní zdi, které zde byly dozděny jako připomínka středověkého opevnění kláštera a které návštěvníci rádi využívají jako kamennou lavici k odpočinku. Při záchranném archeologickém výzkumu zaměřeném mimo jiné na určení průběhu původní fortifikace, byly mimo předpokládané obvodové zdi objeveny také pozůstatky pozoruhodné hranaté nárožní věže.
Ta je, stejně jako původní hrazení, vyznačena jiným typem dlažby, takže si návštěvníci mohou udělat představu o průběhu původního opevnění a rozměrech baziliky.
Prostor před průčelím baziliky je nově vydlážděn tak, aby pojal setkání početných skupin poutníků, naproti tomu prostor podél baziliky bude možné díky výsadbě zeleně využívat jako místo odpočinku ve stínu. V prostoru před bazilikou a nově opravenou farou byly instalovány mobilní nádoby s rostlinami, aby tak oživily nově vzniklou plochu. Návštěvníci si na jednolité ploše jistě všimnou barokní kašny, která byla citlivě restaurována a přispívá ke vznešenému vyznění celého areálu.
V závěru baziliky proběhla úprava prostoru nástupu do lapidária, které skrývá pozůstatky pozdně románského kláštera. Četné archeologické objevy z tohoto místa jsou dokumentovány mimo jiné dozděním objeveného koridoru, který dříve spojoval klášter s dnes již zaniklým domem opata, kolem konstrukce jehož základů se rozprostírá rekonstruovaná barokní zahrada.
Veškeré práce související s opravami měly obrovský význam, kterým je zpřístupnění velehradského areálu jak místním obyvatelům, tak příchozím návštěvníkům a především v možnosti zachovat velmi významný odkaz našich předků pro budoucí generace.

P. Petr Přádka SJ, farář
příjemce dotace IOP
www.velehrad-iop.cz