Bazilika


Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě

V rámci projektu Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy dojde k obnově venkovního pláště baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje a dále k opravě a restaurování interiéru baziliky - zejména hlavní lodi baziliky, kruchty, podkruchtí a varhan.

Obnova velehradské baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje, včetně přilehlého současného i původního klášterního komplexu cisterciáků, je klíčovým momentem celého projektu. Bazilika je totiž symbolem, ohniskem a jednotícím prvkem celého areálu, stává se interpretačním klíčem k pochopení všech dílčích aktivit zastřešených projektem. Staví baziliku do centra v rovině historického svědectví i v rovině symbolické, totiž vlastního a neopakovatelného genia loci, konkrétně v jeho funkci křesťanského poutního chrámu evropského významu i v jeho funkci chrámu velehradské farnosti. Centrální postavení rekonstrukce baziliky je v podstatě jedinou zárukou před devalvací celého místa. Můžeme říci, že s bazilikou celé místo stojí či padá. Postupná obnova ploch střech baziliky a některých dalších částí vnějšku baziliky (synergie), otevírá možnost dokončení systematické opravy interiéru.Pohled do hlavní lodi baziliky od presbytáře

V roce 2005 objednala Římskokatolická farnost Velehrad zpracování Restaurátorského průzkumu a záměru obnovy velehradské baziliky akad. soch. Petrem Roztočilem a spol. Brandl, s.r.o., Praha. Z daného průzkumu vyplynuly následující výsledky, které jsou identifikovány jako hlavní problém z hlediska žadatele:
- Narušení fresek statickými prasklinami v klenbě hlavní lodi, vzduté a od zdiva odtržené podkladní omítky
- Ztráta přilnavosti přemaleb
- Silně krakelované plochy a postupná ztráta originálu freskové výzdoby nástropních kleneb, hlavní římsy a arkád průčelí.Vyhledávání
Vážení občané. Milí čtenáři a čtenářky. Dovolujeme si informovat o dění na poutn...
Vážení občané. Dovolujeme si informovat na stránkách obecního zpravodaje o dění ...
Vážení občané, dovolujeme si informovat o dění ve velehradském poutním areálu....
Info z infocentra Drazí velehradští občané, dovolte, abychom krátce informovali...

Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní evropy ® 2021 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2021