Bazilika


Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě

V rámci projektu Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy dojde k obnově venkovního pláště baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje a dále k opravě a restaurování interiéru baziliky - zejména hlavní lodi baziliky, kruchty, podkruchtí a varhan.

Obnova velehradské baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje, včetně přilehlého současného i původního klášterního komplexu cisterciáků, je klíčovým momentem celého projektu. Bazilika je totiž symbolem, ohniskem a jednotícím prvkem celého areálu, stává se interpretačním klíčem k pochopení všech dílčích aktivit zastřešených projektem. Staví baziliku do centra v rovině historického svědectví i v rovině symbolické, totiž vlastního a neopakovatelného genia loci, konkrétně v jeho funkci křesťanského poutního chrámu evropského významu i v jeho funkci chrámu velehradské farnosti. Centrální postavení rekonstrukce baziliky je v podstatě jedinou zárukou před devalvací celého místa. Můžeme říci, že s bazilikou celé místo stojí či padá. Postupná obnova ploch střech baziliky a některých dalších částí vnějšku baziliky (synergie), otevírá možnost dokončení systematické opravy interiéru.Pohled do hlavní lodi baziliky od presbytáře

V roce 2005 objednala Římskokatolická farnost Velehrad zpracování Restaurátorského průzkumu a záměru obnovy velehradské baziliky akad. soch. Petrem Roztočilem a spol. Brandl, s.r.o., Praha. Z daného průzkumu vyplynuly následující výsledky, které jsou identifikovány jako hlavní problém z hlediska žadatele:
- Narušení fresek statickými prasklinami v klenbě hlavní lodi, vzduté a od zdiva odtržené podkladní omítky
- Ztráta přilnavosti přemaleb
- Silně krakelované plochy a postupná ztráta originálu freskové výzdoby nástropních kleneb, hlavní římsy a arkád průčelí.Vyhledávání
Vážení občané, dovolujeme si informovat o dění ve velehradském poutním areálu....
Info z infocentra Drazí velehradští občané, dovolte, abychom krátce informovali...
Jak je již zvykem, se závěrem roku bilancuje také poutní areál Velehrad. Nahlédn...
Před začátkem nového kalendářního roku je zvykem bilancovat ten uplynulý. Dovolt...

Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní evropy ® 2019 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2019