Historie sýpky a konírny

Objekty dříve tvořící areál velehradského statku byly vybudovány v těsné blízkosti vlastního klášterního komplexu jako hospodářské zázemí velehradského opatství. Původně se jednalo o obdélníkový tvorec, z něhož se dochovala zhruba polovina. Původní proporce areálu citlivým způsobem dotváří budovy základní školy vybudované v roce 1999. Dochované objekty sýpky a konírny mají vysokou památkovou hodnotu. Je zde dochována např. část renesanční fortifikace kláštera.
Architektura budovy bývalé sýpky je výrazná svým dominantním charakterem. Sýpka je orientována směrem ke klášteru. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt ohraničený dvěma patrovými věžemi s mansardovou střechou, která je ze dvora prosvětlena sedlovými vikýři. Obě krajní věže převyšují vlastní budovu sýpky a jsou třípodlažní. Jižní věž představuje současně vjezd do celého komplexu.
Budova bývalé konítny je orientována na severozápad a jihozápad podél silnice směřující z obce Salaš do Uherského Hradiště. K západnímu štítu přiléhá schodišťová věž s kuželovou střechou s dveřním otvorem na schodiště. V jihozápadním průčelí směrem do dvora jsou umístěny v přízemí původní okna a 2 vstupy – vrata. Konírna je zastřešena sedlovou polovalbovou střechou.Z celého souboru býv. hospodářských staveb je budova konírny nejstarší a nejhodnotnější s datací vzniku před polovinou 16. století. Jde v tomto případě o velmi kvalitní architekturu s hodnotným prostorem v přízemí, zaklenutým valenou klenbou členěnou trojbokými výsečemi.


Letecký snímek (1923) původně uzavřeného hospodářského dvora


Vyhledávání
Před začátkem nového kalendářního roku je zvykem bilancovat ten uplynulý. Dovolt...
V pondělí 15.8. 2016 srdečně zveme k pouti titulární slavnosti baziliky a po...
V neděli 10. července 2016 jste zváni k tzv. „Malé pouti”. Mše svaté v bazilice ...
Milí spoluobčané a přátelé, rok 2015 byl pro velehradský poutní areál prvním, k...

Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní evropy ® 2017 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2017