Historie sýpky a konírny

Objekty dříve tvořící areál velehradského statku byly vybudovány v těsné blízkosti vlastního klášterního komplexu jako hospodářské zázemí velehradského opatství. Původně se jednalo o obdélníkový tvorec, z něhož se dochovala zhruba polovina. Původní proporce areálu citlivým způsobem dotváří budovy základní školy vybudované v roce 1999. Dochované objekty sýpky a konírny mají vysokou památkovou hodnotu. Je zde dochována např. část renesanční fortifikace kláštera.
Architektura budovy bývalé sýpky je výrazná svým dominantním charakterem. Sýpka je orientována směrem ke klášteru. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt ohraničený dvěma patrovými věžemi s mansardovou střechou, která je ze dvora prosvětlena sedlovými vikýři. Obě krajní věže převyšují vlastní budovu sýpky a jsou třípodlažní. Jižní věž představuje současně vjezd do celého komplexu.
Budova bývalé konítny je orientována na severozápad a jihozápad podél silnice směřující z obce Salaš do Uherského Hradiště. K západnímu štítu přiléhá schodišťová věž s kuželovou střechou s dveřním otvorem na schodiště. V jihozápadním průčelí směrem do dvora jsou umístěny v přízemí původní okna a 2 vstupy – vrata. Konírna je zastřešena sedlovou polovalbovou střechou.Z celého souboru býv. hospodářských staveb je budova konírny nejstarší a nejhodnotnější s datací vzniku před polovinou 16. století. Jde v tomto případě o velmi kvalitní architekturu s hodnotným prostorem v přízemí, zaklenutým valenou klenbou členěnou trojbokými výsečemi.


Letecký snímek (1923) původně uzavřeného hospodářského dvora


Vyhledávání
Vážení občané, dovolujeme si informovat o dění ve velehradském poutním areálu....
Info z infocentra Drazí velehradští občané, dovolte, abychom krátce informovali...
Jak je již zvykem, se závěrem roku bilancuje také poutní areál Velehrad. Nahlédn...
Před začátkem nového kalendářního roku je zvykem bilancovat ten uplynulý. Dovolt...

Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní evropy ® 2019 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2019