Odkazy

Web Integrovaného operačního programu 5.1 "Vracíme památky do života" - http://www.kultura-evropa.eu//

Fondy Evropské Unie - http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Ministerstvo kultury - http://www.mkcr.cz/default.htm

Evropský fond pro regionální rozvoj - http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_cs.htm

Stránky Velehradského poutního serveru - http://www.velehradinfo.cz
Vyhledávání
Vážení občané, dovolujeme si informovat o dění ve velehradském poutním areálu....
Info z infocentra Drazí velehradští občané, dovolte, abychom krátce informovali...
Jak je již zvykem, se závěrem roku bilancuje také poutní areál Velehrad. Nahlédn...
Před začátkem nového kalendářního roku je zvykem bilancovat ten uplynulý. Dovolt...

Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní evropy ® 2019 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2019