Odkazy

Web Integrovaného operačního programu 5.1 "Vracíme památky do života" - http://www.kultura-evropa.eu//

Fondy Evropské Unie - http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Ministerstvo kultury - http://www.mkcr.cz/default.htm

Evropský fond pro regionální rozvoj - http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_cs.htm

Stránky Velehradského poutního serveru - http://www.velehradinfo.cz
Vyhledávání
Vážení občané. Milí čtenáři a čtenářky. Dovolujeme si informovat o dění na poutn...
Vážení občané. Dovolujeme si informovat na stránkách obecního zpravodaje o dění ...
Vážení občané, dovolujeme si informovat o dění ve velehradském poutním areálu....
Info z infocentra Drazí velehradští občané, dovolte, abychom krátce informovali...

Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní evropy ® 2021 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2021