Odkazy

Web Integrovaného operačního programu 5.1 "Vracíme památky do života" - http://www.kultura-evropa.eu//

Fondy Evropské Unie - http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Ministerstvo kultury - http://www.mkcr.cz/default.htm

Evropský fond pro regionální rozvoj - http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_cs.htm

Stránky Velehradského poutního serveru - http://www.velehradinfo.cz
Vyhledávání
Jak je již zvykem, se závěrem roku bilancuje také poutní areál Velehrad. Nahlédn...
Před začátkem nového kalendářního roku je zvykem bilancovat ten uplynulý. Dovolt...
V pondělí 15.8. 2016 srdečně zveme k pouti titulární slavnosti baziliky a po...
V neděli 10. července 2016 jste zváni k tzv. „Malé pouti”. Mše svaté v bazilice ...

Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní evropy ® 2018 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2018