Opatský dům

Opatský dům - Velehrad, areál NKP, úprava stávajícího objektu SO-10

Investor: ŘKFV
Zhotovitel: Sdružení CGM MORAVA – CGM Czech se sídlem U Habrovky 247/11, Praha 4 – Krč 140 00
Investice: 6 694 tis. Kč
Zahájení prací: 9. 7. 2013
Dokončení prací: 30. 5. 2014

Původní návrh na prezentaci bývalého Opatského domu v rámci rekonstrukce ploch byl v průběhu realizace projektu přehodnocen ve smyslu jeho výrazného rozšíření, neboť při záchranném archeologickém průzkumu byly odkryty masivní základy zděné stavby, která tvořila nejstarší jádro objektu Opatského domu, části základů kaple, část východní hradební zdi kláštera i masivní základy stavby strážní okrouhlé věže, která byla v dřívější literatuře o Velehradu považována na ztracenou.

Na základě uvedených skutečností byla zpracována projektová dokumentace stavebního objektu SO/10 se zapracováním archeologických nálezů.

Zhotovitel Sdružení CGM MORAVA – CGM Czech zahájil pod dohledem záchranného archeologického výzkumu společnosti Archaia Olomouc o.p.s. stavební práce na objektu bezprostředně po cyrilometodějské pouti v roce 2013. Dne 30.5.2014 bylo dokončené dílo předáno objednateli.

Vyhledávání
Jak je již zvykem, se závěrem roku bilancuje také poutní areál Velehrad. Nahlédn...
Před začátkem nového kalendářního roku je zvykem bilancovat ten uplynulý. Dovolt...
V pondělí 15.8. 2016 srdečně zveme k pouti titulární slavnosti baziliky a po...
V neděli 10. července 2016 jste zváni k tzv. „Malé pouti”. Mše svaté v bazilice ...

Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní evropy ® 2018 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2018