Opatský dům

Opatský dům - Velehrad, areál NKP, úprava stávajícího objektu SO-10

Investor: ŘKFV
Zhotovitel: Sdružení CGM MORAVA – CGM Czech se sídlem U Habrovky 247/11, Praha 4 – Krč 140 00
Investice: 6 694 tis. Kč
Zahájení prací: 9. 7. 2013
Dokončení prací: 30. 5. 2014

Původní návrh na prezentaci bývalého Opatského domu v rámci rekonstrukce ploch byl v průběhu realizace projektu přehodnocen ve smyslu jeho výrazného rozšíření, neboť při záchranném archeologickém průzkumu byly odkryty masivní základy zděné stavby, která tvořila nejstarší jádro objektu Opatského domu, části základů kaple, část východní hradební zdi kláštera i masivní základy stavby strážní okrouhlé věže, která byla v dřívější literatuře o Velehradu považována na ztracenou.

Na základě uvedených skutečností byla zpracována projektová dokumentace stavebního objektu SO/10 se zapracováním archeologických nálezů.

Zhotovitel Sdružení CGM MORAVA – CGM Czech zahájil pod dohledem záchranného archeologického výzkumu společnosti Archaia Olomouc o.p.s. stavební práce na objektu bezprostředně po cyrilometodějské pouti v roce 2013. Dne 30.5.2014 bylo dokončené dílo předáno objednateli.

Vyhledávání
Vážení občané. Milí čtenáři a čtenářky. Dovolujeme si informovat o dění na poutn...
Vážení občané. Dovolujeme si informovat na stránkách obecního zpravodaje o dění ...
Vážení občané, dovolujeme si informovat o dění ve velehradském poutním areálu....
Info z infocentra Drazí velehradští občané, dovolte, abychom krátce informovali...

Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní evropy ® 2021 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2021