Partneři

Arcibiskupství olomoucké - http://www.ado.cz/

Centrum Aletti Olomouc - http://www.aletti.cz

Zlínský kraj - http://www.kr-zlinsky.cz/

Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova - www.jesuit.cz
Poutní a exerciční dům Stojanov - www.stojanov.cz
Partneři projektu společně sdílí:
- centrální roli baziliky v celém projektu
- zásadu uchování místního specifika s univerzálním významem a hodnotou
- téma nutnosti spojení materiálního a duchovního bohatství
- princip vzájemné prospěšnosti - rozvoj služeb vnějším návštěvníkům musí být k prospěchu i místním obyvatelům
- zásadu jednotného vizuálního ztvárnění celého projektu, včetně jeho výstupů
- závazek pracovat na prestiži Velehradu jako celku a ne pouze jeho částí

- trvalá udržitelnost jednotlivých částí projektu je spojena zejména s rozvojem služeb, které může garantovat nositel projektu, ŘKF Velehrad

Vyhledávání
Jak je již zvykem, se závěrem roku bilancuje také poutní areál Velehrad. Nahlédn...
Před začátkem nového kalendářního roku je zvykem bilancovat ten uplynulý. Dovolt...
V pondělí 15.8. 2016 srdečně zveme k pouti titulární slavnosti baziliky a po...
V neděli 10. července 2016 jste zváni k tzv. „Malé pouti”. Mše svaté v bazilice ...

Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní evropy ® 2018 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2018