Partneři

Arcibiskupství olomoucké - http://www.ado.cz/

Centrum Aletti Olomouc - http://www.aletti.cz

Zlínský kraj - http://www.kr-zlinsky.cz/

Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova - www.jesuit.cz
Poutní a exerciční dům Stojanov - www.stojanov.cz
Partneři projektu společně sdílí:
- centrální roli baziliky v celém projektu
- zásadu uchování místního specifika s univerzálním významem a hodnotou
- téma nutnosti spojení materiálního a duchovního bohatství
- princip vzájemné prospěšnosti - rozvoj služeb vnějším návštěvníkům musí být k prospěchu i místním obyvatelům
- zásadu jednotného vizuálního ztvárnění celého projektu, včetně jeho výstupů
- závazek pracovat na prestiži Velehradu jako celku a ne pouze jeho částí

- trvalá udržitelnost jednotlivých částí projektu je spojena zejména s rozvojem služeb, které může garantovat nositel projektu, ŘKF Velehrad

Vyhledávání
Před začátkem nového kalendářního roku je zvykem bilancovat ten uplynulý. Dovolt...
V pondělí 15.8. 2016 srdečně zveme k pouti titulární slavnosti baziliky a po...
V neděli 10. července 2016 jste zváni k tzv. „Malé pouti”. Mše svaté v bazilice ...
Milí spoluobčané a přátelé, rok 2015 byl pro velehradský poutní areál prvním, k...

Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní evropy ® 2017 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2017