Poutní areál


Současný neutěšený stav poutního areálu

Obnova velehradského areálu je v tomto projektu promýšlena konzervativně, stále zohledňuje možné důsledky zásahů do architektury vzácného klášterního komplexu. Při zachování tohoto postoje, který se projevil již při rekonstrukci budovy Josefem II. zrušeného a postupně zpustošeného cisterciáckého kláštera pro účely Arcibiskupského Stojanova gymnázia a Ústavu sociální péče, sleduje projekt i vysokou funkčnost jednotlivých rekonstruovaných částí areálu, uměleckou kvalitu i jednotný vizuální styl, mající za následek potřebu odstranit nejkřiklavější rušivé prvky současné nabídky pohostinských služeb v blízkosti areálu samotného. V neposlední řadě dojde k vybudování nových hygienických zařízení.


Vyhledávání
Jak je již zvykem, se závěrem roku bilancuje také poutní areál Velehrad. Nahlédn...
Před začátkem nového kalendářního roku je zvykem bilancovat ten uplynulý. Dovolt...
V pondělí 15.8. 2016 srdečně zveme k pouti titulární slavnosti baziliky a po...
V neděli 10. července 2016 jste zváni k tzv. „Malé pouti”. Mše svaté v bazilice ...

Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní evropy ® 2018 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2018