Poutní areál


Současný neutěšený stav poutního areálu

Obnova velehradského areálu je v tomto projektu promýšlena konzervativně, stále zohledňuje možné důsledky zásahů do architektury vzácného klášterního komplexu. Při zachování tohoto postoje, který se projevil již při rekonstrukci budovy Josefem II. zrušeného a postupně zpustošeného cisterciáckého kláštera pro účely Arcibiskupského Stojanova gymnázia a Ústavu sociální péče, sleduje projekt i vysokou funkčnost jednotlivých rekonstruovaných částí areálu, uměleckou kvalitu i jednotný vizuální styl, mající za následek potřebu odstranit nejkřiklavější rušivé prvky současné nabídky pohostinských služeb v blízkosti areálu samotného. V neposlední řadě dojde k vybudování nových hygienických zařízení.


Vyhledávání
Vážení občané. Milí čtenáři a čtenářky. Dovolujeme si informovat o dění na poutn...
Vážení občané. Dovolujeme si informovat na stránkách obecního zpravodaje o dění ...
Vážení občané, dovolujeme si informovat o dění ve velehradském poutním areálu....
Info z infocentra Drazí velehradští občané, dovolte, abychom krátce informovali...

Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní evropy ® 2021 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2021