Poutní areál


Současný neutěšený stav poutního areálu

Obnova velehradského areálu je v tomto projektu promýšlena konzervativně, stále zohledňuje možné důsledky zásahů do architektury vzácného klášterního komplexu. Při zachování tohoto postoje, který se projevil již při rekonstrukci budovy Josefem II. zrušeného a postupně zpustošeného cisterciáckého kláštera pro účely Arcibiskupského Stojanova gymnázia a Ústavu sociální péče, sleduje projekt i vysokou funkčnost jednotlivých rekonstruovaných částí areálu, uměleckou kvalitu i jednotný vizuální styl, mající za následek potřebu odstranit nejkřiklavější rušivé prvky současné nabídky pohostinských služeb v blízkosti areálu samotného. V neposlední řadě dojde k vybudování nových hygienických zařízení.


Vyhledávání
Vážení občané, dovolujeme si informovat o dění ve velehradském poutním areálu....
Info z infocentra Drazí velehradští občané, dovolte, abychom krátce informovali...
Jak je již zvykem, se závěrem roku bilancuje také poutní areál Velehrad. Nahlédn...
Před začátkem nového kalendářního roku je zvykem bilancovat ten uplynulý. Dovolt...

Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní evropy ® 2019 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2019