Proces obnovy - exteriér

Bazilika – exteriér

Investor: ŘKFV
Zhotovitel: H&B delta s.r.o se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín
Cena díla: 15 535 tis. Kč
Zahájení prací: 14.06.2012
Dokončení prací: 15.11.2013


Cílem obsahu projektu stavebně technické a restaurátorské rehabilitace baziliky bylo vytvoření odpovídajícího prostředí pro náboženské a kulturní poslání tohoto objektu. Rehabilitovaná barokní výzdoba chrámu poskytuje návštěvníkovi možnost poznat podobu a smysl historického období, ve kterém tato výzdoba vznikla. Obnovený plášť baziliky zdůrazňuje původní románský vzhled baziliky i citlivé prokombinování barokní přestavby, které se promítlo především v západním průčelí baziliky.

Provedenými restaurátorskými a stavebními pracemi byl ukončen dlouhodobý proces chátrání budovy z vnější i z vnitřní strany objektu.

V exteriéru, na plášti baziliky se restaurátorské práce soustředily především na restaurování pískovcových soch světců osazených na západním průčelí baziliky, proběhla kompletní obnova vitráže centrálního okna západního průčelí, restaurován byl také západní portál hlavního vstupu do baziliky včetně pískovcového papežského erbu papeže Pia XI osazeného nad portálem. Kompletního restaurování včetně doplnění štukového dekoru se dočkalo také průčelní atikové hlavice a hlavice polopilastrů dělících plochu západní fasády baziliky na pět polí. Kompletní opravou prošla také dubová vrata vnitřního a venkovního vstupu na západní straně. Kamenické práce se vedle řemeslných oprav pískovcového soklu baziliky soustředily na opravu a restaurování románských apsid a pískovcových opěráků na východním průčelí baziliky. Vedle toho byly vyměněny prejzové střechy nad apsidami a kompletní opravou a restaurováním prošly i dveřní tepaná křídla a kování dveří východního vstupu včetně pískovcového ostění. Opraveny byly i krovy a krytina severní pultové střechy nad bočními loděmi baziliky. Opraveny byly také omítky v místech poškození a celý plášť dostal nový barevný nátěr.
Vyhledávání
Vážení občané. Milí čtenáři a čtenářky. Dovolujeme si informovat o dění na poutn...
Vážení občané. Dovolujeme si informovat na stránkách obecního zpravodaje o dění ...
Vážení občané, dovolujeme si informovat o dění ve velehradském poutním areálu....
Info z infocentra Drazí velehradští občané, dovolte, abychom krátce informovali...

Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní evropy ® 2021 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2021