Proces obnovy - interiér

Cílem obsahu projektu stavebně technické a restaurátorské rehabilitace baziliky bylo vytvoření odpovídajícího prostředí pro náboženské a kulturní poslání tohoto objektu. Rehabilitovaná barokní výzdoba chrámu poskytuje návštěvníkovi možnost poznat podobu a smysl historického období, ve kterém tato výzdoba vznikla. Obnovený plášť baziliky zdůrazňuje původní románský vzhled baziliky i citlivé prokombinování barokní přestavby, které se promítlo především v západním průčelí baziliky.

Provedenými restaurátorskými a stavebními pracemi byl ukončen dlouhodobý proces chátrání budovy z vnější i z vnitřní strany objektu.

V rámci oprav interiéru byly odstraněny důsledky dřívějších statických poruch budovy, které měly za následek po celé délce hlavní lodi a kruchty probíhající prasklinu, která místy procházela klenbou až do půdního prostoru. Restaurátorské práce zastavily sprašování, špínu a odpadávání zejména barevných pigmentů klenbové secco fresky, kompletně byla restaurována štuková výzdoba a zlacení průčelí bočních kaplí v hlavní lodi. Plochám umělých mramorů se odborným zásahem vrátil původní přirozený lesk povrchu vzniklý opakovaným doplňováním mramorářské hmoty a jejím přelešťováním. Kompletně byla restaurována mohutná barokní varhanní skříň včetně její dřevěné figurální výzdoby. Celkovou opravou, včetně konzervace dřevní hmoty prošla i vrcholně barokní kazatelna, u které byla obnovena její původní barevnost.

Generální opravou prošla také mechanika a stroj varhan baziliky.


Restaurátorské práce na klenební fresce hlavní lodi, průčelí bočních kaplí, prostor podkruchtí a na vstupních dveřích do baziliky. (Součástí těchto restaurátorských prací bylo restaurování kazatelny a skříně varhan.)


Investor: ŘKFV
Zhotovitel: Agentura Jan Zrzavý s.r.o. se sídlem Bořivojova2421/17, 130 00 Praha 3
Investice: 21 454 tis. Kč
Zahájení prací: 27. 09. 2010
Dokončení prací: 28. 02. 2013

·
Restaurátorská oprava varhanního stroje

Investor: ŘKFV
Zhotovitel: Organa, s.r.o. se sídlem Ku Ptáku 6, 284 01 Kutná Hora
Investice: 4 908 tis. Kč
Zahájení prací: 18. 10. 2010
Dokončení prací: 31. 05. 2013

Vyhledávání
Vážení občané. Milí čtenáři a čtenářky. Dovolujeme si informovat o dění na poutn...
Vážení občané. Dovolujeme si informovat na stránkách obecního zpravodaje o dění ...
Vážení občané, dovolujeme si informovat o dění ve velehradském poutním areálu....
Info z infocentra Drazí velehradští občané, dovolte, abychom krátce informovali...

Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní evropy ® 2021 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2021