Proces obnovy - interiér

Cílem obsahu projektu stavebně technické a restaurátorské rehabilitace baziliky bylo vytvoření odpovídajícího prostředí pro náboženské a kulturní poslání tohoto objektu. Rehabilitovaná barokní výzdoba chrámu poskytuje návštěvníkovi možnost poznat podobu a smysl historického období, ve kterém tato výzdoba vznikla. Obnovený plášť baziliky zdůrazňuje původní románský vzhled baziliky i citlivé prokombinování barokní přestavby, které se promítlo především v západním průčelí baziliky.

Provedenými restaurátorskými a stavebními pracemi byl ukončen dlouhodobý proces chátrání budovy z vnější i z vnitřní strany objektu.

V rámci oprav interiéru byly odstraněny důsledky dřívějších statických poruch budovy, které měly za následek po celé délce hlavní lodi a kruchty probíhající prasklinu, která místy procházela klenbou až do půdního prostoru. Restaurátorské práce zastavily sprašování, špínu a odpadávání zejména barevných pigmentů klenbové secco fresky, kompletně byla restaurována štuková výzdoba a zlacení průčelí bočních kaplí v hlavní lodi. Plochám umělých mramorů se odborným zásahem vrátil původní přirozený lesk povrchu vzniklý opakovaným doplňováním mramorářské hmoty a jejím přelešťováním. Kompletně byla restaurována mohutná barokní varhanní skříň včetně její dřevěné figurální výzdoby. Celkovou opravou, včetně konzervace dřevní hmoty prošla i vrcholně barokní kazatelna, u které byla obnovena její původní barevnost.

Generální opravou prošla také mechanika a stroj varhan baziliky.


Restaurátorské práce na klenební fresce hlavní lodi, průčelí bočních kaplí, prostor podkruchtí a na vstupních dveřích do baziliky. (Součástí těchto restaurátorských prací bylo restaurování kazatelny a skříně varhan.)


Investor: ŘKFV
Zhotovitel: Agentura Jan Zrzavý s.r.o. se sídlem Bořivojova2421/17, 130 00 Praha 3
Investice: 21 454 tis. Kč
Zahájení prací: 27. 09. 2010
Dokončení prací: 28. 02. 2013

·
Restaurátorská oprava varhanního stroje

Investor: ŘKFV
Zhotovitel: Organa, s.r.o. se sídlem Ku Ptáku 6, 284 01 Kutná Hora
Investice: 4 908 tis. Kč
Zahájení prací: 18. 10. 2010
Dokončení prací: 31. 05. 2013

Vyhledávání
Vážení občané, dovolujeme si informovat o dění ve velehradském poutním areálu....
Info z infocentra Drazí velehradští občané, dovolte, abychom krátce informovali...
Jak je již zvykem, se závěrem roku bilancuje také poutní areál Velehrad. Nahlédn...
Před začátkem nového kalendářního roku je zvykem bilancovat ten uplynulý. Dovolt...

Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní evropy ® 2019 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2019