Proces obnovy fary

investor: ŘKF Velehrad
zhotovitel: CGM Czech, a.s. se sídlem Říčany.
výše investice: cca. 4 mil. Kč
Zahájení prací:duben 2011
Dokončení prací: srpen 2011


Foto Petr Hudec

Fotogalerie obnovy fary zde


Vyhledávání
Jak je již zvykem, se závěrem roku bilancuje také poutní areál Velehrad. Nahlédn...
Před začátkem nového kalendářního roku je zvykem bilancovat ten uplynulý. Dovolt...
V pondělí 15.8. 2016 srdečně zveme k pouti titulární slavnosti baziliky a po...
V neděli 10. července 2016 jste zváni k tzv. „Malé pouti”. Mše svaté v bazilice ...

Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní evropy ® 2018 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2018