Sýpka a konírna


Objekt bývalé sýpky

Projekt nabízí zásadní změnu celkového pojetí logistického zabezpečení celého budoucího provozu služeb zřízením multifunkčního centra, situovaného do budov bývalé sýpky s konírnou. Objekty dříve tvořící areál velehradského statku dostávají v projektu klíčovou roli pro novou organizaci služeb. Středem je Informační centrum poskytující koordinaci všech ostatních, jehož provoz umožní diferenciovaný přístup k potřebám návštěvníků. Obsahem jeho činnosti je kvalifikovaná služba v sektoru turismu, náboženského turismu a zprostředkování kulturních, poznávacích a edukačních aktivit ve spolupráci s farností, Velehradským muzeem a poutním a exercičním domem Stojanov.
Multifunkční centrum pak ve svých prostorách nabízí nově zřízenou nekuřáckou restauraci a kavárnu spojenou s knihkupectvím, které spojují služby pohostinství moderně pojatého jako klasické pohostinské služby s kulturními přesahy. Nákupní centrum, zaměřené na prodej zboží, o které se zajímají cíloví adresáti projektu, má napomoci celkovému zkulturnění prostředí areálu, zatíženého dnes směsicí služeb nedostatečné kvality a narušující svým nejednotným visuálním stylem vzácnou architekturu celého komplexu národní kulturní památky. Poskytne i potřebné sociální zařízení v dostatečné kapacitě.
Obnovené Velehradské muzeum na sebe přejímá roli systematické tvorby klasických muzejních činností spojených s poutním místem a velehradskou tradicí, doplněnou o systematickou tvorbu edukačních a kulturních balíčků, směřujících ke speciálním referenčním skupinám klientů doma i v zahraničí. Badatelská činnost zde rozvíjená je zajištěna smluvně s akademickými a odbornými institucemi dle vypracovaného plánu činnosti, garantovaného vědeckou radou Velehradského muzea. Smyslem práce muzea je poskytnout dostatečnou kvalifikační a odbornou garanci výstavám, tvorbě materiálů spojených s Velehradem, přednáškovou a průvodcovskou službou. Stane se centrem vzdělávání studia bible, náboženského a kulturního dialogu pro různé typy adresátů, především škol.
Vyhledávání
Vážení občané. Milí čtenáři a čtenářky. Dovolujeme si informovat o dění na poutn...
Vážení občané. Dovolujeme si informovat na stránkách obecního zpravodaje o dění ...
Vážení občané, dovolujeme si informovat o dění ve velehradském poutním areálu....
Info z infocentra Drazí velehradští občané, dovolte, abychom krátce informovali...

Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní evropy ® 2021 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2021