Sýpka a konírna


Objekt bývalé sýpky

Projekt nabízí zásadní změnu celkového pojetí logistického zabezpečení celého budoucího provozu služeb zřízením multifunkčního centra, situovaného do budov bývalé sýpky s konírnou. Objekty dříve tvořící areál velehradského statku dostávají v projektu klíčovou roli pro novou organizaci služeb. Středem je Informační centrum poskytující koordinaci všech ostatních, jehož provoz umožní diferenciovaný přístup k potřebám návštěvníků. Obsahem jeho činnosti je kvalifikovaná služba v sektoru turismu, náboženského turismu a zprostředkování kulturních, poznávacích a edukačních aktivit ve spolupráci s farností, Velehradským muzeem a poutním a exercičním domem Stojanov.
Multifunkční centrum pak ve svých prostorách nabízí nově zřízenou nekuřáckou restauraci a kavárnu spojenou s knihkupectvím, které spojují služby pohostinství moderně pojatého jako klasické pohostinské služby s kulturními přesahy. Nákupní centrum, zaměřené na prodej zboží, o které se zajímají cíloví adresáti projektu, má napomoci celkovému zkulturnění prostředí areálu, zatíženého dnes směsicí služeb nedostatečné kvality a narušující svým nejednotným visuálním stylem vzácnou architekturu celého komplexu národní kulturní památky. Poskytne i potřebné sociální zařízení v dostatečné kapacitě.
Obnovené Velehradské muzeum na sebe přejímá roli systematické tvorby klasických muzejních činností spojených s poutním místem a velehradskou tradicí, doplněnou o systematickou tvorbu edukačních a kulturních balíčků, směřujících ke speciálním referenčním skupinám klientů doma i v zahraničí. Badatelská činnost zde rozvíjená je zajištěna smluvně s akademickými a odbornými institucemi dle vypracovaného plánu činnosti, garantovaného vědeckou radou Velehradského muzea. Smyslem práce muzea je poskytnout dostatečnou kvalifikační a odbornou garanci výstavám, tvorbě materiálů spojených s Velehradem, přednáškovou a průvodcovskou službou. Stane se centrem vzdělávání studia bible, náboženského a kulturního dialogu pro různé typy adresátů, především škol.
Vyhledávání
Vážení občané, dovolujeme si informovat o dění ve velehradském poutním areálu....
Info z infocentra Drazí velehradští občané, dovolte, abychom krátce informovali...
Jak je již zvykem, se závěrem roku bilancuje také poutní areál Velehrad. Nahlédn...
Před začátkem nového kalendářního roku je zvykem bilancovat ten uplynulý. Dovolt...

Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní evropy ® 2019 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2019