Velehradské vykopávkyExpozice pozůstatků středověkého kláštera

Dosavadní úprava lapidária je projektem vědomě povýšena do nové roviny ideového a funkčního propojení současné baziliky s obnoveným liturgickém prostorem původní románské kapitulní síně. Nabízené řešení poskytne poměrně rušné bazilice novou klidovou zónu. Toto moderní pojetí je běžnou součástí světových poutních míst, které se snaží vypořádat s otázkou, jak poskytnout zázemí ticha a meditace pro své návštěvníky.

S tím úzce koresponduje snaha projektu přiznat v části barokních krypt pod bazilikou jejich původní funkci pohřebiště. Ostatní barokní krypty v pojetí projektu jsou propojeny s chrámem uměleckými artefakty. Co se zde odehrává jako přiznaný umělecký příspěvek dnešní generace, vrůstá následně skrze anamnetický ráz této části prostoru do prostoru dnešního chrámu. Cílem je viditelně (umělecky) propojit tradici Velehradu s jeho živou přítomností poutního místa.

Navíc střídmě naznačené prvky nově zřízené expozice s názvem Velehrad na křižovatkách evropských dějin v bývalých prostorách ambitů románské rajské zahrady, nahrazující dnes již překonanou dobově podmíněnou myšlenku expozice lapidária, v projektu odkazují návštěvníka na možnost seznámit se s dějinami velehradských tradic a jejich kulturních impulsů mnohem podrobněji v prostorách Velehradského muzea. Řešení úpravy je pojato s úctou k nejvzácnější části románských počátků baziliky. Zároveň vyznává ideu otevřeného organického rozvoje baziliky jako křesťanského chrámu v intencích mnišské cisterciácké tradice.

Vyhledávání
Vážení občané. Milí čtenáři a čtenářky. Dovolujeme si informovat o dění na poutn...
Vážení občané. Dovolujeme si informovat na stránkách obecního zpravodaje o dění ...
Vážení občané, dovolujeme si informovat o dění ve velehradském poutním areálu....
Info z infocentra Drazí velehradští občané, dovolte, abychom krátce informovali...

Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní evropy ® 2021 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2021